BASEN REKREACYJNO-SPORTOWY

Na działce o wymiarach ok. 160x100m zaprojektowaliśmy rozbudowę ośrodka sportowo – rekreacyjnego o budynek zawierający krytą pływalnię z zapleczem. W ramach inwestycji zaplanowaliśmy parterowa halę z nieckami basenowymi oraz część piętrową przylegającą do istniejącego obiektu. Na parterze znajduje się zespół szatniowo – sanitarny, a na piętrze strefa wypoczynkowa.
Okoliczny krajobraz miejski od strony południowej jest wysoce zurbanizowany. Rozbudowywana część obiektu w założeniu ma wpasować się w zagospodarowanie działki istniejącego obiektu zlokalizowanego pomiędzy wieżowcami a terenami nieurządzonej zieleni. Nasz niski obiekt swą bryłą wypełnia lukę między istniejącymi budynkami oraz dopasowuje się do ich linii zabudowy i wysokości części istniejącej.

Adres:
ul. Kozanowska 69, Wrocław
Inwestor:
SPORTWERK MARTA KUBIELSKA
Powierzchnia:
2 275 m2
Stadium:
Projekt budowlany