BUDYNEK WIELORODZINNY

Projekt zakłada dostosowanie projektowanej formy i gabarytów nowego obiektu do istniejącej zabudowy. W związku z tym budynek stanowi zwartą i niską bryłę. Ostatnia kondygnacja zawiera się w kubaturze dachu mansardowego. Mieszkania dostępne są z klatek schodowych, do których wchodzi się przez zaprojektowane od strony północnej wiatrołapy. Każde z dwunastu mieszkań ma przypisaną komórkę lokatorską zlokalizowaną w kondygnacji podziemnej i dostępną z klatki schodowej.

Adres:
ul. Żernicka 266-270, Wrocław
Inwestor:
ULTRANET Sp. z o.o.
Powierzchnia:
939 m2
Wykonawca:
ULTRANET Sp. z o.o.
Realizacja:
2011-2012