LOTNISKO

Lotnisko w Kamieniu Śląskim użytkowane było jako obiekt wojskowy o charakterze rezerwowego lotniska dla samolotów bojowych. W latach siedemdziesiątych XX wieku wzniesiono tu grupę kilku budynków służących na potrzeby wojskowe. W dawnym budynku o charakterze koszarowym, zaprojektowaliśmy hotel. Budynek garażowy przeprojektowaliśmy na hangar remontowy, a dawny budynek akumulatorni przeznaczyliśmy na pomieszczenia szkoleniowe. Hala magazynowa, budynek pomocniczy i wiata zostały wyremontowane.

Adres:
Kamień Śląski
Inwestor:
DEVCO Sp. z o.o.
Powierchnia:
Hotel - 1575,68 m2
Budynek biurowy – 146,72 m2
Hangar remontowy – 656,78 m2
Hangar – 2178,9m2
Wykonawca:
ULTRANET Sp. z o.o.
Realizacja:
2003-2009